30 mei 2017

RG65 SEIZOEN 2018

 
Vaarkalender 2018
 
Hierbij de vaarkalender voor het resterende seizoen 2018. De zomer regatta's en start van nieuwe Wintercup vanaf september.
De eerste Zomer regatta vindt plaats in Dronten op 27 mei. Peter neemt hierin de leiding.
De overige data zijn vast gesteld op basis van overleg tussen RZN-IOM en Marbleheads.
Deze data zijn niet heilig want er veranderd nog wel eens iets. Dus verstandig geregeld de website te checken. Of de WhatApp te controleren.
Betreft de overige zomerregatta's is er nog niets geregeld betreft locatie en wie de organisatie op zich zal nemen. Hier zoeken we vrijwilligers voor.!! Zonder vrijwilligers kan het zijn dat de regatta's niet door gaan. De vraag is aan jullie allen; laat ons weten of je hierin kan bijdragen.
Klik op de foto om een grotere versie te bekijken. Dan zal het zeker beter leesbaar zijn.
 
 
 
 Wintercup RG65 Almere d.d. 22 april 2018

Drukkende warmte en dwarrelwind vormden de voorbode van een ander weertype dan dat van de afgelopen periode.
Afgaande op de weerberichten werd ervan uitgegaan dat de wind zou ruimen van Zuid-Oost naar West en in kracht zou toenemen, maar het pakte anders uit.
In de ochtend was het nog enigszins te doen, al lag de startlijn noodgedwongen wel erg ver uit de kant en was de bovenboei voor sommigen moeilijk te zien.
Dit alles zorgde aanvankelijk voor onoverzichtelijke starts en een nogal onregelmatig verloop van de wedstrijden. Diverse aanvaringen waren het gevolg, maar hier stond tegenover dat men zijn of haar strafrondjes keurig nam. Jammer was wel dat je niet altijd beloond werd voor goed vaargedrag.
Na de lunch, waarbij de baan voor de zoveelste keer verlegd was, werd het zeilen steeds lastiger, reden waarom deze wedstrijdserie voortijdig beëindigd moest worden.
Met 19 deelnemers was sprake van een flink wedstrijdveld. Misschien wat veel voor één startgroep, maar veel keuze was er niet.
Het was leuk om te zien hoe de twee Dragon Forces met hun A+ tuig in het begin van de dag meer dan uitstekend meekwamen met hun zeiloppervlak veel groter dan dat van een “echte“ RG65. Voor de daguitslagen werden hun resultaten gewoon meegerekend, maar voor het totaal van de Wintercup-wedstrijden 2017/2018, waarvan dit evenement de laatste was, tellen deze niet mee.
Taede, die er vandaag alleen voor stond, heeft meer dan zijn best gedaan om één en ander zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat is gelukt en de sfeer was, zoals in het algemeen, goed.
Hoewel deze serie enige kenmerken had van een loterij, is er toch een redelijk voorspelbare uitslag gekomen met Remco op de eerste plaats, gevolgd door Norbert en Oscar.


Dirk-Jan Kann

 
 

verslag door Dirk-Jan Kann

WINTERCUP RG65 25 Maart 2018, Deventer


Een waterig zonnetje, bijna voorjaarsachtige temperaturen (terwijl het nota bene al voorjaar was) en een licht, variabel windje vormden de contouren voor deze zeildag.
Zeventien zeilers, waaronder een deelnemer uit Duitsland, kwamen aan de start.
Gastheer was Zeil- en Motorbootvereniging Deventer met zijn fraaie uitzicht over de inham van de IJssel en prima restaurant.
De baan was in eerste instantie Zuid-Oost gericht met 3 boeien aan weerszijden van het kruisrak, waardoor het mogelijk was om de te zeilen baan snel bij te kunnen stellen bij winddraaiingen.
En die laatste waren er genoeg, zelfs in die mate dat na één of twee wedstrijden de wind 180 graden draaide waardoor ineens de andere kant op gestart moest worden. Dat bleef de rest van dag zo.
Hierdoor konden de boeien min of meer op hun plaats blijven, waardoor snel doorgestart kon worden. Ondanks de lichte wind en het vrij lange kruisrak is het gelukt om 14 wedstrijden te varen.
Door het betrekkelijk korte eerste kruisrak was het meestal vrij druk bij de bovenboei, maar door de onlangs ingevoerde regel dat de boeien niet geraakt mogen worden verliep het ronden van deze boei vrij netjes.
Langzaam maar zeker begint men hieraan te wennen. En wie de boeien toch nog raakte, maakte keurig een strafrondje.
Een punt van aandacht blijft vooralsnog de benedenboei, zeker wanneer maar één boei gerond moest worden in plaats van een gate.
Met enige regelmaat wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de boten, die deze boei net gerond hebben en hoog aan de wind over bakboord zeilen, voorrang hebben op de boten die nog voor de wind varen. Een leermoment.
De eerste drie plaatsen werden bezet door respectievelijk Peter Vulperhorst, die op de kruisrakken net even een maatje te snel was voor de rest, Remco Sol en Dirk-Jan Kann.
Zoals wel vaker gingen de prijswinnaars naar huis met een fles wijn en een doosje chocolade.
Maar thuiskomen met een fraaie klassering is op zich al een prijs, zodat ik voorstel om de prijzen bij wijze van afwisseling eens te verdelen over de tweede, vierde en zesde plaats. Dan was bijvoorbeeld Ronald Niezen (6e), die de laatste tijd grote vorderingen laat zien, zeer verdiend de gelukkige geweest.
Rest mij om Sylvia, Marijke en Norbert hartelijk te danken voor hun inzet.
Op 22 april zien we elkaar weer in Almere.
Dirk-Jan Kann

 
  
 
 
 
aanvulling in reglement voor de wedstrijd:

·         Boeien mogen niet ( meer) geraakt worden tijdens de wedstrijd. Bij aanvaring is een strafrondje van 360° noodzakelijk.

·         Overige zeilinstructies zijn te lezen op de website. Deze zijn opgesteld in 2016 en zijn niet geheel conform aan het officiële wedstrijd reglement. Dit hebben we gedaan om de race zo laagdrempelig mogelijk te houden.
*     wedstrijden zijn voor de RG65, Dragon Force 65 en Affinity.
Wintercup Valkenburgsemeer 25.02.2018

Met de koude op komst zal menigeen afgelopen week, toen bekend werd dat de locatie Wanneperveen ingeruild werd voor het Valkenburgsemeer, gedacht hebben: ojee, dan moeten we zondag toch varen !
Terugkijkend kan niet anders gezegd worden dan dat het een juiste keuze was, met dank aan Tjakko en Peter, die deze vaardag met hun inzet mogelijk gemaakt hebben. Maar zeker ook Peter Molenaar die de kou trotseerde op het water met de rubberboot!
En zeker zo belangrijk: niemand heeft het koud gehad. Opbouw plaats van de boten kon mooi in de luwte van het surfcenter. De heerlijke zon, de strakke wind en de lange, overzichtelijke baan deed de kou snel vergeten. In het begin waren er wel wat bevroren schoten en elastieken, maar met een beetje vaseline was e.e.a. snel opgelost.

Mede debet aan het welslagen van deze dag was het prima en op loopafstand gelegen restaurant “Brasserie Buitenhuis”.

De wedstrijden verliepen ordelijk en sportief, al werd regelmatig wel erg scherp gestart. Misschien soms te scherp maar was niet goed zichtbaar op dat moment.
Ook vandaag weer nieuwe boten aan de start. De eigen bouw Carbon versie MantaEdge van Remco deed het erg goed. En onze Euro kampioen Huub Gillissen met de nieuwe Manta2017 was weer scherp en snel! Oene Rozendal doet het voorlopig rustig aan en meld zich de komende tijd afwezig en heeft zijn nieuwe SITH aan Gijsbert Visser overgedragen. Die had helaas pech met zijn elektronica. Wellicht even met elkaar naar kijken/helpen wat daar fout is gegaan.
 
De regels worden verder aangescherpt en proberen we voortaan een aantal officiële regels aan te houden waarvan één hele belangrijke;
·         Boeien mogen niet meer worden geraakt tijdens de wedstrijd. Bij aanraking kost dat een strafrondje.
·         Aftrek van races tijdens een evenement zal zijn. 4-8-16-24-32. Dus niet meer standaard per 4 races 1 aftrek.
 
De bepaling dat de boeien niet geraakt mochten worden droeg bij tot een enorme gedragsverbetering bij de boeirondingen.

Na afloop verzamelde iedereen zich aan een lange tafel buiten in de zon, een mooie en gezellige afronding van een geslaagde zeildag. Remco telde de punten.
Na puntentelling min 2 aftrek ( 14 gezeilde races) was Huub Gillissen de winnaar van deze prachtige wintercup.
Peter Molenaar de eer als ceremoniemeester de prijzen uit te reiken.
Extra dank voor Tjakko en Peter M voor de heerlijke prijzen!!  
Volgende wintercup staat genoteerd op 25 maart te Deventer!! meer info volgt spoedig!

Dirk-Jan Kann & Peter Vulperhorst.
  

Helaas geen foto's van het zeilen zelf. Zijn er wel gemaakt maar nog niet achterhaald wie..


 !!!! wil je toegevoegd worden aan de RG65Nederland WhatsApp?? Geef dan je mobiele telefoon nummer aan mij door!

 
Groet en tot ziens aan de waterkant!
 
RG65NL

 
 

 
 
 

 

WINTERCUP RG65 WEDSTRIJD ALMERE


Wintercup RG65, 28.01.2018, Almere
Dat Taede de Jong zijn best gedaan heeft om er een mooi evenement
van te maken, was bij aankomst al direct te zien.
De overzichtelijke baan lag er keurig in. En dat het weer met een matige
tot krachtige wind, die in de loop van de dag steeds verder toenam, ook
een handje hielp, was mooi meegenomen.
Het was in elk geval zo goed als droog en niet koud.
De diversiteit aan boten, zoals de foto’s duidelijk laten zien, was enorm.
Aan de ene kant de lichte, smalle, snelle en niet zelden zelfgebouwde
boten van polyester, carbon of hout, met aan de andere kant de bredere,
zwaardere standaard-boten zoals de Dragon Force 65 en de Affinity met
hun veelal iets kleinere, niet-geprofileerde zeilen. De internationaal wijd
verbreide RG65-klasse is nu eenmaal, en dat al ruim zestig jaar, een
zogenaamde ontwikkelings-klasse met maar een beperkt aantal regels,
zoals romplengte, zeiloppervlak en masthoogte.
Dat gewicht en vlakke zeilen niet altijd een nadeel zijn bij meer wind,
laten de uitslagen duidelijk zien.
De lange kiel met behoorlijke ballast en de mogelijkheid om zelf zijn
zeilkeuze te bepalen maken de boot geschikt voor bijna alle
weersomstandigheden.
Regelmatig werden de boten voorzien van steeds kleinere tuigen in allerlei
verschillende formaten.
Het wedstrijdverloop was op zijn minst grillig te noemen, niet in de laatste
plaats door de soms forse vlagen, die ervoor zorgden dat de boten regelmatig
een loopje namen met bedoelingen van hun stuurman.
Maar op zulke dagen als vandaag hoort dat er gewoon bij.
Door het relatief korte eerste kruisrak was het bij de boventon soms een
vrolijke boel, waarbij de eigen positie niet zelden prevaleerde boven de
zeilreglementen. Dat had beslist beter gekund, temeer daar de baan goed te
overzien was.
Vrij blijven van andere deelnemers was daardoor dikwijls belangrijker
geworden dan goed zeilen. Een punt van aandacht.
Dat de sfeer onder de deelnemers in het geheel niet leed onder de vaak
onverwachte gebeurtenissen, was typerend voor deze vriendelijke en
gezellige klasse.
Al met al zijn er 20 wedstrijden gezeild, met Norbert Horsthuis als
duidelijke winnaar.
Dank gaat vooral uit naar Taede, die behalve de wedstrijdleiding ook de
puntentelling voor zijn rekening nam, en Marijke, die de kou en de wind
trotseerde bij het noteren van de uitslagen.
Tenslotte kan vermeld worden dat Restaurant de Kaptein niet alleen het
fysieke welzijn op een aangename wijze op peil hield, maar ook ruimte
bood aan 18 bootjes met alle daarbij behorende zeiltassen, gereedschapskisten
en andere ongeregeldheden.
Kortom, een dag om met plezier naar terug te kijken.
Dirk-Jan Kann


WSV Noorderplassen West http://wsvnoorderplassenwest.nl/


Restaurant De Kapitein http://dekapiteinalmere.nl/
  
Op dit moment werk ik aan een RC zeilevenementen Agenda 2018 die het dichtst liggen bij de RG65 Klasse en waarbij ik het gevoel hebben elkaar te kunnen versterken in ontwikkeling. Ook omdat er een aantal zeilers meerdere klassen zeilen. Liever niet kiezen maar graag allen varen. Houd deze agenda in de gaten i.v.m. regelmatige update. Ik heb het initiatief genomen toe te werken aan dit overzicht van wedstrijden in Nederland. later komt het als Excel zichtbaar. PeterV NED05 klik op foto voor grotere weergave.

Wintercup Maart in Deventer zal plaats vinden op 25 maart!!! We zoeken nog een mooie locatie voor de wintercup in Februari. Als iemand een idee heeft stuur een bericht naar petervulperhorst@gmail.comWINTERCUP WEDSTRIJD 17 DECEMBER BLOKZIJL 


Na een lange slecht weer-periode met sneeuw, gladheid,
codes geel en oranje was het een verademing om eindelijk
eens met stralend mooi weer in Blokzijl aan te komen.
Na gezamenlijk in het zonnetje koffie gedronken te hebben
bij ons clubhuisje op het terrein van camping De Sas,
gelegen aan de Zuiderkade, was er eigenlijk maar één
probleem: het water naast de camping was bevroren.
En het zag er niet naar uit dat het ijs snel zou verdwijnen.
Gelukkig was een klein gedeelte van de havenkom, vlak
achter de openstaande waterkering, ijsvrij.
Dit bood voldoende ruimte voor het leggen van een mooie
baan, zeker nadat Oene Rozendal al roeiend het ijs nog wat
verder had teruggedrongen.
Ook de wind was ons goed gezind. Een klein, maar vrij
constant briesje, dat precies door de openstaande waterkering
blies, maakte het mogelijk om zonder problemen 11 wedstrijden
te varen.
Doordat de onderlinge snelheidsverschillen klein waren kon
achter elkaar door gestart worden.
Na afloop werd deze fraaie dag, die in een goede sfeer verliep,
afgerond in een plaatselijk café aan de havenkom.
Al met al kijken we terug op een leuke dag, met dank aan
Oene voor de organisatie en Peter voor het opmaken van de score.
Onderstaande foto geeft een mooi beeld van de wedstrijden.
Dirk-Jan Kann


Zondag 17 december zeilen we weer een wintercup wedstrijd RG65 in Blokzijl 

IJS EN WEDER DIENENDE VOLG DE WEBSITE VOOR INFO

Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar en voor de lunch is gezorgd 

Palaver 10.00 uur. 
Eerste start 10.30 uur.
Laatste start 15.00 uur.    

Inschrijfgeld €  3,50 

Inschrijven graag i.v.m. de lunch  oenerozendal1@gmail.com


Locatie Camping de SAS Blokzijl

Zuiderkade 22   8356EB   Blokzijl 


Tot ziens in BlokzijlDe Goth zoals aangeboden is verkocht 

Mocht u nog boten willen kopen of verkopen we horen het graag 


Open Nederlands Kampioenschap RG65, 19 november 2017, Lemmer


Kijk voor foto,s en video,s op Facebook   RG65 NEDERLAND 
Onderweg in de auto richting Lemmer werd de toon voor de rest van de dag al gezet: regenbuien vooral in het Noorden, 7 tot 8 graden en harde tot soms onstuimige wind. En of we het wilden of niet, al deze voorspellingen kwamen uit.
Om verschillende redenen was een aantal “vaste” RG-zeilers verhinderd, waardoor het totaal aantal deelnemers lager was dan we gewend waren. Met een opkomst van 12 boten was het veld niet groot, maar gelet op de betrekkelijk geringe omvang van het wedstrijdwater en vlagen die je soms alle kanten deden opvliegen, was het meer dan genoeg. Bovendien had het varen in één groep het voordeel dat je redelijk achter elkaar door kon starten, met de nodige pauzes om zeilen te wisselen of materiaal te vervangen.
Iedereen deed zijn uiterste best, in een overigens prima sfeer, om zoveel mogelijk bij elkaar uit de buurt te blijven, maar dit lukte helaas niet altijd, met als gevolg dat de boten soms de neiging hadden om over elkaar heen of onder elkaar door te schieten, af en toe met veelal lichte schade als gevolg.
De wedstrijdleiding wist keurig met deze omstandigheden om te gaan.
De baanleggers hadden nu eens een gemakkelijke dag. De baan kon de hele dag ongewijzigd blijven liggen, ook al had de wind de neiging, zoals op het Noordelijke Halfrond niet ongebruikelijk, om in de loop van de dag wat te ruimen.
Aan de top waren de snelheidsverschillen gering. Een kleine fout was genoeg om de aansluiting tot de finish toe te missen. Gelukkig bood elke start weer nieuwe kansen.
En spannend was het wel, niet in de laatste plaats doordat tot twee keer toe de tussenstand werd doorgegeven en iedereen wist wat hij moest presteren om voor de ander te blijven. Dat ging de ene keer beter dan de andere, vooral omdat het zeilen soms meer leek op overleven dan tactisch de juiste koers naar de boeien te varen.
Met dank aan de organisatoren, de wedstrijdleider, de starters en andere hulpvaardige lieden die zich hadden opgeofferd om de hele dag in de harde wind en regen te staan, kunnen we terugzien op een mooi en leuk evenement.
De gastvrijheid van restaurant “de Eerste Aanleg”, goed en informeel als altijd, was weer als vanouds.
Dirk-Jan Kann


Podium:
1. Taede de Jong
2. Norbert Horsthuis
3. Dirk-Jan Kann


OPEN NK RG65 zal gezeild worden op 19 november in Lemmer.

Inschrijven oenerozendal1@gmail.com 

Hallo Zeilers

Zondag 19 november zal het OPEN NK 2017 RG65 plaats vinden in Lemmer

Iedereen is welkom tijdens deze wedstrijd, die in de RG65 klasse en in de Dragon Force en de Affinity klasse gevaren zal worden.

De wedstrijd is voor iedereen, we gaan er vanuit dat net als vorig jaar het weer een leuke zeildag zal worden voor iedereen.

In principe zal er in 1 wedstrijd veld gevaren worden, zodat iedereen lekker veel wedstrijden kan zeilen.

Het Palaver is om 9,30 uur, en om 10.00 uur zal er gestart worden, de laatste start zal 16.00 uur
zijn, vanaf 9,00 uur staat de koffie klaar voor de zeilers.
In het restaurant kan iedereen voor eigen rekening een lunch bestellen.

Aansluitend op de laatste wedstrijd zal de prijsuitreiking plaats vinden, tevens is er gelegenheid om deel te nemen aan het Skippersdiner, dit zal zijn om circa 17.30 uur kosten hiervoor zijn € 20,-- hiervoor graag opgegeven i.v.m. de reserveringen w.loijens@gmail.com
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €  4,50 dit is inclusief de koffie en koek voor aanvang.

Lokatie
Restaurant “De Eerste Aanleg”
Plattedijk 20A , 8531 PE Lemmer
E-mail : info@eersteaanleg.com
Telefoon : 06 5130 5155

Schrijf je in op oenerozendal1@gmail.com


Tot ziens in Lemmer

Groet RG65 zeilers

Volgt de website en mail voor verdere informatie 


Zeilen in Blokzijl 

In Blokzijl wordt er al heel wat jaren regelmatig gezeild op dit moment hebben we een prachtige locatie met een clubgebouwtje op Camping de Sas in Blokzijl.

Iedereen die wil zeilen is van harte welkom op de woensdagmiddag van 15.00 uur tot circa 18.00 uur en op de zondag van 10.00 uur tot circa 13.00 uur. koffie koek en een drankje zijn voorhanden.

Hoe werkt het kijk op de site RG65.nl, waar je kunt opgeven als je wilt zeilen op de woensdag of de zondag, als dit aanklikt krijg je een invulformulier waarop je invult dat je komt, en je zeilnummer, en eventuele opmerkingen, als je wilt weten of het doorgaat klik je op de tekst gaat het door op woensdag ? of gaar het door op de zondag ?  je krijgt dan een lijst met deelnemers die ook hebben ingeschreven zijn dit het er meer als 5 dan gaat het door.

Inschrijfgeld is € 3,50 per persoon (onder de 18 jaar gratis) dit is tevens voor de koffie koek, en een drankje.  

Adres 

Camping de SAS 

Zuiderkade 22 

8356EB Blokzijl 

Parkeren achter op het veld 


Voor de wintercupwedstrijden zie agenda graag per Email aanmelden oenerozendal1@gmail.com

Tijdens de datums van de officiële wedstrijden komen de reguliere wedstrijden op die datum uiteraard te vervallen   

Voor vragen stuur gerust even een berichtje oenerozendal1@gmail.com