30 mei 2017

RG65 SEIZOEN 2017-2018


WINTERCUP 25 Februari 2018 

Voor de wintercup februari is een prachtige nieuwe locatie gevonden 

Volg de website en E-mail voor deze komende wintercup 

paviljoen "aan het Wiede"  ; Veneweg   247    7946 LV  Wanneperveen.

LET OP NORMAAL WAAIT HET HIER ALTIJD 

WINTERCUP RG65 WEDSTRIJD ALMERE

Wintercup RG65, 28.01.2018, Almere
Dat Taede de Jong zijn best gedaan heeft om er een mooi evenement
van te maken, was bij aankomst al direct te zien.
De overzichtelijke baan lag er keurig in. En dat het weer met een matige
tot krachtige wind, die in de loop van de dag steeds verder toenam, ook
een handje hielp, was mooi meegenomen.
Het was in elk geval zo goed als droog en niet koud.
De diversiteit aan boten, zoals de foto’s duidelijk laten zien, was enorm.
Aan de ene kant de lichte, smalle, snelle en niet zelden zelfgebouwde
boten van polyester, carbon of hout, met aan de andere kant de bredere,
zwaardere standaard-boten zoals de Dragon Force 65 en de Affinity met
hun veelal iets kleinere, niet-geprofileerde zeilen. De internationaal wijd
verbreide RG65-klasse is nu eenmaal, en dat al ruim zestig jaar, een
zogenaamde ontwikkelings-klasse met maar een beperkt aantal regels,
zoals romplengte, zeiloppervlak en masthoogte.
Dat gewicht en vlakke zeilen niet altijd een nadeel zijn bij meer wind,
laten de uitslagen duidelijk zien.
De lange kiel met behoorlijke ballast en de mogelijkheid om zelf zijn
zeilkeuze te bepalen maken de boot geschikt voor bijna alle
weersomstandigheden.
Regelmatig werden de boten voorzien van steeds kleinere tuigen in allerlei
verschillende formaten.
Het wedstrijdverloop was op zijn minst grillig te noemen, niet in de laatste
plaats door de soms forse vlagen, die ervoor zorgden dat de boten regelmatig
een loopje namen met bedoelingen van hun stuurman.
Maar op zulke dagen als vandaag hoort dat er gewoon bij.
Door het relatief korte eerste kruisrak was het bij de boventon soms een
vrolijke boel, waarbij de eigen positie niet zelden prevaleerde boven de
zeilreglementen. Dat had beslist beter gekund, temeer daar de baan goed te
overzien was.
Vrij blijven van andere deelnemers was daardoor dikwijls belangrijker
geworden dan goed zeilen. Een punt van aandacht.
Dat de sfeer onder de deelnemers in het geheel niet leed onder de vaak
onverwachte gebeurtenissen, was typerend voor deze vriendelijke en
gezellige klasse.
Al met al zijn er 20 wedstrijden gezeild, met Norbert Horsthuis als
duidelijke winnaar.
Dank gaat vooral uit naar Taede, die behalve de wedstrijdleiding ook de
puntentelling voor zijn rekening nam, en Marijke, die de kou en de wind
trotseerde bij het noteren van de uitslagen.
Tenslotte kan vermeld worden dat Restaurant de Kaptein niet alleen het
fysieke welzijn op een aangename wijze op peil hield, maar ook ruimte
bood aan 18 bootjes met alle daarbij behorende zeiltassen, gereedschapskisten
en andere ongeregeldheden.
Kortom, een dag om met plezier naar terug te kijken.
Dirk-Jan Kann


WSV Noorderplassen West http://wsvnoorderplassenwest.nl/


Restaurant De Kapitein http://dekapiteinalmere.nl/
  
Op dit moment werk ik aan een RC zeilevenementen Agenda 2018 die het dichtst liggen bij de RG65 Klasse en waarbij ik het gevoel hebben elkaar te kunnen versterken in ontwikkeling. Ook omdat er een aantal zeilers meerdere klassen zeilen. Liever niet kiezen maar graag allen varen. Houd deze agenda in de gaten i.v.m. regelmatige update. Ik heb het initiatief genomen toe te werken aan dit overzicht van wedstrijden in Nederland. later komt het als Excel zichtbaar. PeterV NED05 klik op foto voor grotere weergave.

Wintercup Maart in Deventer zal plaats vinden op 25 maart!!! We zoeken nog een mooie locatie voor de wintercup in Februari. Als iemand een idee heeft stuur een bericht naar petervulperhorst@gmail.comWINTERCUP WEDSTRIJD 17 DECEMBER BLOKZIJL 


Na een lange slecht weer-periode met sneeuw, gladheid,
codes geel en oranje was het een verademing om eindelijk
eens met stralend mooi weer in Blokzijl aan te komen.
Na gezamenlijk in het zonnetje koffie gedronken te hebben
bij ons clubhuisje op het terrein van camping De Sas,
gelegen aan de Zuiderkade, was er eigenlijk maar één
probleem: het water naast de camping was bevroren.
En het zag er niet naar uit dat het ijs snel zou verdwijnen.
Gelukkig was een klein gedeelte van de havenkom, vlak
achter de openstaande waterkering, ijsvrij.
Dit bood voldoende ruimte voor het leggen van een mooie
baan, zeker nadat Oene Rozendal al roeiend het ijs nog wat
verder had teruggedrongen.
Ook de wind was ons goed gezind. Een klein, maar vrij
constant briesje, dat precies door de openstaande waterkering
blies, maakte het mogelijk om zonder problemen 11 wedstrijden
te varen.
Doordat de onderlinge snelheidsverschillen klein waren kon
achter elkaar door gestart worden.
Na afloop werd deze fraaie dag, die in een goede sfeer verliep,
afgerond in een plaatselijk café aan de havenkom.
Al met al kijken we terug op een leuke dag, met dank aan
Oene voor de organisatie en Peter voor het opmaken van de score.
Onderstaande foto geeft een mooi beeld van de wedstrijden.
Dirk-Jan Kann


Zondag 17 december zeilen we weer een wintercup wedstrijd RG65 in Blokzijl 

IJS EN WEDER DIENENDE VOLG DE WEBSITE VOOR INFO

Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar en voor de lunch is gezorgd 

Palaver 10.00 uur. 
Eerste start 10.30 uur.
Laatste start 15.00 uur.    

Inschrijfgeld €  3,50 

Inschrijven graag i.v.m. de lunch  oenerozendal1@gmail.com


Locatie Camping de SAS Blokzijl

Zuiderkade 22   8356EB   Blokzijl 


Tot ziens in BlokzijlDe Goth zoals aangeboden is verkocht 

Mocht u nog boten willen kopen of verkopen we horen het graag 


Open Nederlands Kampioenschap RG65, 19 november 2017, Lemmer


Kijk voor foto,s en video,s op Facebook   RG65 NEDERLAND 
Onderweg in de auto richting Lemmer werd de toon voor de rest van de dag al gezet: regenbuien vooral in het Noorden, 7 tot 8 graden en harde tot soms onstuimige wind. En of we het wilden of niet, al deze voorspellingen kwamen uit.
Om verschillende redenen was een aantal “vaste” RG-zeilers verhinderd, waardoor het totaal aantal deelnemers lager was dan we gewend waren. Met een opkomst van 12 boten was het veld niet groot, maar gelet op de betrekkelijk geringe omvang van het wedstrijdwater en vlagen die je soms alle kanten deden opvliegen, was het meer dan genoeg. Bovendien had het varen in één groep het voordeel dat je redelijk achter elkaar door kon starten, met de nodige pauzes om zeilen te wisselen of materiaal te vervangen.
Iedereen deed zijn uiterste best, in een overigens prima sfeer, om zoveel mogelijk bij elkaar uit de buurt te blijven, maar dit lukte helaas niet altijd, met als gevolg dat de boten soms de neiging hadden om over elkaar heen of onder elkaar door te schieten, af en toe met veelal lichte schade als gevolg.
De wedstrijdleiding wist keurig met deze omstandigheden om te gaan.
De baanleggers hadden nu eens een gemakkelijke dag. De baan kon de hele dag ongewijzigd blijven liggen, ook al had de wind de neiging, zoals op het Noordelijke Halfrond niet ongebruikelijk, om in de loop van de dag wat te ruimen.
Aan de top waren de snelheidsverschillen gering. Een kleine fout was genoeg om de aansluiting tot de finish toe te missen. Gelukkig bood elke start weer nieuwe kansen.
En spannend was het wel, niet in de laatste plaats doordat tot twee keer toe de tussenstand werd doorgegeven en iedereen wist wat hij moest presteren om voor de ander te blijven. Dat ging de ene keer beter dan de andere, vooral omdat het zeilen soms meer leek op overleven dan tactisch de juiste koers naar de boeien te varen.
Met dank aan de organisatoren, de wedstrijdleider, de starters en andere hulpvaardige lieden die zich hadden opgeofferd om de hele dag in de harde wind en regen te staan, kunnen we terugzien op een mooi en leuk evenement.
De gastvrijheid van restaurant “de Eerste Aanleg”, goed en informeel als altijd, was weer als vanouds.
Dirk-Jan Kann


Podium:
1. Taede de Jong
2. Norbert Horsthuis
3. Dirk-Jan Kann


OPEN NK RG65 zal gezeild worden op 19 november in Lemmer.

Inschrijven oenerozendal1@gmail.com 

Hallo Zeilers

Zondag 19 november zal het OPEN NK 2017 RG65 plaats vinden in Lemmer

Iedereen is welkom tijdens deze wedstrijd, die in de RG65 klasse en in de Dragon Force en de Affinity klasse gevaren zal worden.

De wedstrijd is voor iedereen, we gaan er vanuit dat net als vorig jaar het weer een leuke zeildag zal worden voor iedereen.

In principe zal er in 1 wedstrijd veld gevaren worden, zodat iedereen lekker veel wedstrijden kan zeilen.

Het Palaver is om 9,30 uur, en om 10.00 uur zal er gestart worden, de laatste start zal 16.00 uur
zijn, vanaf 9,00 uur staat de koffie klaar voor de zeilers.
In het restaurant kan iedereen voor eigen rekening een lunch bestellen.

Aansluitend op de laatste wedstrijd zal de prijsuitreiking plaats vinden, tevens is er gelegenheid om deel te nemen aan het Skippersdiner, dit zal zijn om circa 17.30 uur kosten hiervoor zijn € 20,-- hiervoor graag opgegeven i.v.m. de reserveringen w.loijens@gmail.com
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €  4,50 dit is inclusief de koffie en koek voor aanvang.

Lokatie
Restaurant “De Eerste Aanleg”
Plattedijk 20A , 8531 PE Lemmer
E-mail : info@eersteaanleg.com
Telefoon : 06 5130 5155

Schrijf je in op oenerozendal1@gmail.com


Tot ziens in Lemmer

Groet RG65 zeilers

Volgt de website en mail voor verdere informatie 


Zeilen in Blokzijl 

In Blokzijl wordt er al heel wat jaren regelmatig gezeild op dit moment hebben we een prachtige locatie met een clubgebouwtje op Camping de Sas in Blokzijl.

Iedereen die wil zeilen is van harte welkom op de woensdagmiddag van 15.00 uur tot circa 18.00 uur en op de zondag van 10.00 uur tot circa 13.00 uur. koffie koek en een drankje zijn voorhanden.

Hoe werkt het kijk op de site RG65.nl, waar je kunt opgeven als je wilt zeilen op de woensdag of de zondag, als dit aanklikt krijg je een invulformulier waarop je invult dat je komt, en je zeilnummer, en eventuele opmerkingen, als je wilt weten of het doorgaat klik je op de tekst gaat het door op woensdag ? of gaar het door op de zondag ?  je krijgt dan een lijst met deelnemers die ook hebben ingeschreven zijn dit het er meer als 5 dan gaat het door.

Inschrijfgeld is € 3,50 per persoon (onder de 18 jaar gratis) dit is tevens voor de koffie koek, en een drankje.  

Adres 

Camping de SAS 

Zuiderkade 22 

8356EB Blokzijl 

Parkeren achter op het veld 


Voor de wintercupwedstrijden zie agenda graag per Email aanmelden oenerozendal1@gmail.com

Tijdens de datums van de officiële wedstrijden komen de reguliere wedstrijden op die datum uiteraard te vervallen   

Voor vragen stuur gerust even een berichtje oenerozendal1@gmail.com